Gemengd Koor BLIJ RONDEEL Heverlee - Leuven

Onze dirigente

 

 

Katleen de Vos is al jaren een bezield koorliefhebber, als zanger, maar ook als dirigent.

De dirigeerkriebels zijn jaren geleden gegroeid toen Katleen het koor Blij Rondeel een eerste keer heeft gedirigeerd. Nu is ze terug van weggeweest en het voelt voor haar een beetje als 'thuiskomen'.

Sedert meerdere jaren leidt ze ook het kinderkoor KiKoTi uit Tienen, waaronder haar impuls ook een kleuterkoor, MiniKoTi, is gestart. Kinderen leren er spelenderwijs zingen in een kleine groep.

Naast koordirigent, is Katleen ook leerkracht Muzische Vorming aan de academie in Tienen en Sint-Truiden, waar ze zich toelegt op het bijscholen van (kleuter)leerkrachten in de muzische vakken. Katleen volgde na haar regentaatstudies aan het Lemmensinstituut meerdere cursussen koordirectie.

Zij is eveneens actief als vrijwilliger bij de vzw Koor & Stem Vlaams-Brabant, waar zij als secretaris in de Raad van Bestuur zetelt. Haar taak omvat de ondersteuning van koren en zangers en de promotie van het koorleven.

 

 

                     

Laatste aanpassing: 24/09/20